Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole Nr 260 Warszawa-Wesoła

Przedszkole nr 260

ul. Trakt Brzeski 85

Warszawa - Wesoła 05-077

tel / fax: (022) 773 39 94

upoważnienie do odbioru dziecka

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 
 
            Upoważniamy ……………………………………………….....................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
 
   legitymującej się dowodem tożsamości ................................... ………………………

 
 
   do odbioru naszego dziecka...........................................................................................
 
                                                         (imię i nazwisko dziecka)
w terminie......................................................................................................................
 
 
 
………………………………………………………
                      data i czytelne podpisy rodziców
 
 
Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób. Każda zmiana osoby (osób)
upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia .
 
…………………………………………………………………………………………………